Cavtatsko ljeto

Cavtatsko ljeto, kulturno je zabavna manifestacija, koja se svake godine održava u periodu od kraja lipnja do početka rujna, nudeći raznovrsne kulturne i zabavne programe.

U sklopu Cavtatskog ljeta, uglavnom na cavtatskim ljetnim pozornicama na otvorenom, održavaju se brojne priredbe i koncerti: koncerti ozbiljne glazbe, koncerti klapa, folkolorne priredbe, nastupi plesnih skupina, uličnih zabavljača i drugo. Svi programi su besplatni za posjetitelje.

Adresa:
Turistička zajednica općine Konavle
Zidine 6
20210 Cavtat
Kontakti:
Tel: +385 20 479 025
Fax: +385 20 478 025
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
E-mail:

Epidaurus Festival

Epidaurus Festival, glazbeni festival, po prvi put održan 2007. godine, u sebi uključuje i druge umjetničke sadržaje (dramske, literarne, edukativne, folklorne). Pokrenula ga je i vodi dubrovačka pijanistica cavtatskih korijena Ivana Marija Vidović, sa željom da Cavtat kojeg neizmjerno voli, i kojem se uvijek vraća, obogati vrhuskim umjetničkim sadržajima.

Festival nudi brojne koncerte međunarodno poznatih umjetnika, kao i nastupe mladih umjetnika, kojima se kroz posebnu sekciju festivala "Mladi talenti" daje prostor i poticaj za daljnji napredak u karijeri.

Adresa:
EPIDAURUS FESTIVAL
Padre Perice 15
20000 Dubrovnik
Kontakti:
Tel: +385 20 419 286
Web: www.epidaurusfestival.com
E-mail:

Festival "Konavle, glazba i riječ"

Festival "Konavle, glazba & riječ" pokrenula je 2007. godine udruga Konavle Art. Festival je poseban stoga što se festivalski programi održavaju u nekoliko konavoskih mjesta: Cavtatu, Čilipima, Pridvorjui Grudi, želeći na taj način učiniti vrhunska umjetnička ostvarenja dostupnima najširoj publici, otkrivajući pri tom nove ambijetalne prostore Konavala.

Adresa:
Udruga "Konavle Art"
Bistroće 2
20213 Čilipi
Kontakti:
Tel: +385 20 771 105
Web: www.konavle-art.hr
E-mail:

Susret klapa "Na me pogled tvoj obrati"

Susret klapa «Na me pogled tvoj obrati», održava se u Cavtatu od 2000. godine. Pokrenula ga je cavtatska klapa Ragusavecchia i u relativno kratkom trajanju ovaj Susret izrastao je u jednu od najkvalitetnijih priredbi takve vrste u Hrvatskoj, na kojeg se klape vrlo rado odazivaju kako zbog prijateljske i domaćinske atmosfere za koju se pobrinu članovi klape Ragusavecchia, tako i zbog jedinstvenog scenskog prostora terase vile Banac i prekrasne publike, koja zna prepoznati i uživati u vrhunskoj dalmatinskoj klapskoj pjesmi.

Susret se održava uvijek prvog vikenda u rujnu, i okuplja 12 klapa, prvenstveno sa dubrovačkog područja, te nekoliko vrhunskih klapa iz ostalih dijelova Hrvatske. Drugi dan susreta po tradiciji je namjenjen samostalnom koncertu neke od gostujućih klapa na ljetnoj klapskoj pozornici, skalinima ispred crkve sv. Nikole.

Kontakti:
Marko Šilje
GSM: +385 91 202 1488
 
Web: www.klapa-ragusavecchia.com
E-mail:

Karnevali

Cavtatske karnevalske tradicije stare su preko 100 godina. Još je Vlaho Bukovac na svojoj slici «Karneval u Cavtatu» koja se čuva u Zbirci Baltazara Bogišića u Cavtatu ovjekovječio maškare u Cavtatu na prijelazu 19. i 20. stoljeća.

Danas karnevalske tradicije čuva Karnevalska udruga Dominali, organizirajući "Karnevalske dane Cavtata" tijekom pokladnog razdoblja, njegujući pri tom stare tradicijske običaje, te Cavtatski ljetni karneval, koji se uvijek održava dvodnevno, posljednjeg vikenda u srpnju. Ljetni karneval uvijek nudi ležernu zabavu uz nastupe nekoliko glazbenih skupina, te brojne ulične zabavljače, žonglere i performere, pretvarajući tako čitavu cavtatsku rivu u veliku pozornicu, na kojoj svatko može pronaći zabavu za sebe.