Konavle
Konavle

Konavle

Geopolitisk og geografisk posisjon

Konavle ligger helt sør i Kroatia, og er idag den sørligste delen av Dubrovnik riviera. Konavle ble kjøpt av republikken Dubrovnik på 1400-tallet, og definerte med dette grensene til territoriumet.

Map
Konavle
Konavle
Konavle
Konavle

Konavle er en region med særegne naturskjønne steder og kontraster: fjell og daler, grønne enger, og naken stein, "den blå og den grønne" som lokalbefolkningen i Konavle kaller, "Gornja" og "Donja Banda". Fra Konavle-fjellene i nord til Adriaterhavet i sør, det strekker seg fra inngangen til Kotorbukten til Prevlaka halvøya i øst, og heller nedover mot de koselige buktene i Obod og Cavtat i vest.

Den naturlig bevarte og unike landskapsarkitekturen, monumenter fra den tusen år lange historien fra området, tradisjoner fra hundrevis av år tilbake som har blitt ivaretatt gjennom folklore, særegne folkekostymer og Konavle-broderiet, samt harmonien i livet og naturen er med på å gjøre Konavle til en spesiell og lett gjenkjennelig region.


Geopolitisk og geografisk posisjon

Konavle er den sørligste regionen i Koratia, og dekker et område på 209 km2, hvor 9500 innbyggere bor i 33 mindre og større bosetninger. Selv om det er et relativt lite område, skiller vi området inn i 3 helt forskjellige deler: den steinete kysten, den sentrale delen - slettene og fjellregionen. Den nordlige fjelldelen, som grenser til Bosnia-Hercegovina og til Montenegro, domineres av fjellmassene i Sniježnica på 1234 m og Bjelotina. Den fruktbare Konavle-sletten strekker seg utover 35 kilometer i lengde og over 12 kilometer i bredde, og representerer den sentrale delen av Konavle. Det er også her elvestrømmene i elvene Ljuta, Konavočica og Kopačica møtes. I den sentrale delen av Konavle dominerer den vertikalt bratte steinkysten. Kysten strekker seg til halvøya Molunat med sine bukter, og halvøya Prevlaka ved inngangen til Kotorbukten i sør. I vest strekker kysten seg til Župa-bukten med sine vakre bukter, halvøyer og småøyer rundt Cavtat.

Nærmest en tredjedel av Konavle-området er dekket med skog. Langs den steinete kysten er det lavskog som macchia, furu og cypruser som dominerer. I den nordlige fjelldelen kan du også finne eik og agnbøk ved siden av cypruser og macchia.

Middelhavsklima er det som dominerer i Konavle: milde vintre, høsten varmere og mer regnfull enn våren, og varme og tørre somre. Vindtypene som dominerer er jugo, bora og mistral. Med tanke på det karakteristiske klimaet og det typiske jordsmonnet er det vin og oliven som er mest fremtredende, men ulike typer frukt, hagedyrking og buskap er også tilstedeværende.


Historien til Konavle

Navnet Konavle kommer fra det latinske ordet "canale", "canalis", som på den lokale dialekten er "konali", "kanali" som er knyttet til en viadukt. I romertiden var det slike "canale" som bragte vann fra Vodovađa til datidens Cavtat; Epidaurum.

Historiske spor forteller om livet i denne regionen, selv fra den palæolitiske perioden og neolitiske revolusjon (over fire tusen år vår tidsregning). Vi kan følge historiens kurs i Konavle fra det 5. og 4.århundre før vår tidsregning, da dette området ble befolket av de illyriske stammene Plereians og Ardians. Romerne underla seg illyrerne i 2.århundre før vår tidsregning. I begynnelsen av det 7. århundre kommer de avariske og slaviske stammene til Europa og til denne regionen. De grunnla Epidaurum i 614 (dagens Cavtat), så vel som hele regionen Konavle, hvor de fordrev innbyggerne fra tidligere tider, illyrerne og romerne. Kort tid ble avarierne fordrevet til Pannonian-dalen. En del av de kroatiske stammene ble boende i Dalmatia, og en del bodde i Pannonian-dalen. I de følgende årene foregikk det utskiftninger både i statsform og blant lederskapet (Doclea, Rascia, Bosnia). Konavle var også helt uavhenig i en kort periode på 800-tallet.

På 1300-tallet ble Konavle underlagt republikken Dubrovnik da innbyggerne i Dubrovnik kjøpte opp landområder fra bosniskse landeiere. I 1419 ble den østlige delen av Konavle kjøpt fra Sandaljo Hranić, og i 1426 ble den vestlige delen kjøpt fra Radoslav Pavlović. Kjøpmennene i Dubrovnik betalte den samme summen for disse områdene, 36000 perpere (valuta i datidens Montenegro).Konavle spilte en særskilt viktig rolle for republikken Dubrovnik, ikke bare på grunn av agrikulturen, buskapen, og sjøfaringen, men også på grunn av den strategiske verdien til Konavle. Dubrovniks innbyggere holdt dermed effektivt og dyktig på makten gjennom hele denne regjeringsperioden. Det samme gjaldt de andre områdene de hadde underlagt seg, som ble ledet av en hersker fra konavle, som bodde i slottet i Pridvorje.

Rebulikken Dubrovnik falt i 1807, og Konavle kom da under fransk styre og administrasjon. Området var senere under det østerisk-ungarske kongeriket frem til 1918 da kongeriket Jugoslavia ble etablert. Etter 2.verdenskrig var Konavle en del av det sosialistiske Jugoslavia, og etter å ha opplevd krigsaggresjon i uavhengighetskrigen fra 1991-1995 nyter området idag fruktene av det uavhengige Kroatia.

Turistkontoret i Konavle - Logo
Adresse: Turistkontoret i Konavle
Zidine 6, 20210 Cavtat - HR
Phone & fax: Phone: +385 (0)20 479 025
Fax: +385 (0)20 478 025
E-mail: